Piotr Tolsdorf - 505 298 020 panodlogorytmiki@gmail.com

Słuch należy rozwijać. A rozwijać go możemy poprzez nazywanie tego, co słyszymy. Cech dźwięku jest całkiem sporo. Należą do nich: barwa, głośność, długość, wysokość. Poprzez uczenie słuchania ćwiczymy również koncentrację i skupienie. Wprowadzamy dziecko w świat dźwięków i dajemy mu szansę na usłyszenie całego piękna, tkwiącego w muzyce oraz… w mowie. 

 

Potrzebujesz:

  • instrumentu muzycznego: trójkąt
  • kredki krótkie i długie
  • słomki (pocięte nożyczkami na krótkie i długie)
  • tacka z bułką tartą (opcjonalnie)

Ustawienie: wg uznania.

W czasie zabawy będziemy rozpoznawać długość trwania dźwięku. Dzieci muszą rozpoznać, czy dźwięk jest krótki, czy długi. 

Prowadzący zabawę bierze trójkąt i gra na nim dźwięki długie i krótkie. Kiedy zabrzmi:

  • dźwięk krótki – dzieci muszą się skulić (w pozycji leżącej),
  • dźwięk długi – dzieci prostują nogi i starają się wyciągnąć ręce maksymalnie nad głowę (w pozycji leżącej).

Wariant II

Prowadzący zabawę gra na trójkącie dźwięki długie i krótkie. Zadaniem dzieci jest ułożenie kredek wg tego, co gra osoba prowadząca. Dźwięk krótki – krótka kredka, dźwięk długi – długa kredka.

Kredki można zastąpić słomkami.

Wariant III

Prowadzący zabawę mówi głoskę SZ przeciągając ją przez 2-3 sekundy, albo głoskę CZ, skracając ją. Dzieci musi namalować na tacy z bułką tartą albo kreskę (dźwięk długi), albo małe kółko (dźwięk krótki).

 

Udanej zabawy!

Verified by MonsterInsights